Signál z pultu centralizované ochrany (PCO) nebo Vašeho zabezpečovacího zařízení

 

Zásahová jednotka vyjíždí k vašemu objektu (firmě, domu, bytu) okamžitě po zaregistrování alarmového stavu EZS. Na místě zjistí důvod vyslání signálu, dále postupuje takto:

  1. V případě narušení objektu okamžitě volá policii ČR a uvědomí majitele objektu. Pokud je pachatel uvnitř, zásahová jednotka zajistí, aby pachatel neunikl do příjezdu policie a při pokusu o útěk provede jeho zadržení. Narušený objekt pak hlídá po nezbytně nutnou dobu po zásahu.
  2. Pokud je alarm vyvolán vadnou manipulací s EZS a nedojde k jeho odvolání, zásahová jednotka zjistí stav objektu a zanechá vzkaz pro majitele, popřípadě si nechá potvrdit výjezd přítomnými zaměstnanci.
  3. Pokud je alarm vyvolán závadou na EZS a servis provádí naše firma, zajistí nápravu, v ostatních případech kontaktuje majitele a vyrozumí ho o problému.