Bezpečnostní služba SOMAX

vznikla v roce 1990 z potřeb podnikatelů a soukromých osob. Za dobu své existence získala bohaté zkušenosti v mnoha směrech činností bezpečnostních služeb. V hlídání objektů rozličného charakteru, stavebních firem, bank, dále je to ochrana osob, doprovod cenin, pořadatelská služba při společenských událostech a podobně.

V roce 2005 část firmy transformovala na SOMAX SECURITY, s.r.o.

jsme firmou, zaměstnávající převážně zaměstnance pracovně znevýhodněné (ZTP). Naši zákazníci odebíráním našich služeb získali možnost uplatňovat plnění za chybějící vlastní ZTP. Poskytujeme tedy tzv. Náhradní plnění

V současné době je společnost SOMAX SECURITY, s.r.o. členem Komory podniků komerční bezpečnosti profesního sdružení HK ČR. Dále spolupracuje se členy dalších profesních sdružení (ČKSBDS, ČKSOMO). Díky tomu jsme schopni realizovat zakázky v kterémkoliv regionu ČR a v různých objemech.

Společnost SOMAX SECURITY, s.r.o. zákazníkovi garantuje, že svou činnost provádí v souladu s platnými předpisy České republiky.

Pojištění:

1. Firma je pojištěna odpovědnostní pojistkou na škodu do výše 20 000 000,- Kč, způsobenou zákazníkovi vlastní činností. To znamená škodu při zásahu bezpečnostního pracovníka na majetku nebo zdraví způsobenou obrannými prostředky, porušením obchodní smlouvy nebo směrnic pro výkon služby, popřípadě škodu na zdraví způsobenou použitím obranných prostředků nebo služebním psem.

2. Každý pracovník ostrahy má uzavřenu pojistnou smlouvu na škody způsobené zaměstnavateli.

Reference:

Při vážném zájmu o naše služby zájemci poskytneme seznam našich zákazníků. U těchto zákazníků je možnost vyžádat si reference o kvalitě služeb, které pro ně vykonáváme.