je zabezpečena pracovníky ostrahy a v případě potřeby za použití služebních psů. Systém tohoto druhu zabezpečení spočívá ve střežení objektů ze stálých stanovišť, která jsou umístěna přímo ve střeženém objektu. Činnost strážného je řízena směrnicemi pro výkon služby, které vypracujeme pro každý objekt a pro každou činnost zvlášť. Směrnice konzultujeme se zákazníkem, aby byly plně v souladu s jeho zájmy.

 

Základní činnosti při fyzické ostraze :

 • zabránění neoprávněnému vstupu cizích osob a vjezdu cizích vozidel do střeženého objektu
 • kontrola oprávněnosti pohybu osob ve střeženém objektu
 • kontrola oprávněnosti vynášení nebo vyvážení materiálu
 • kontrola pohybu osob a materiálu cizích firem a firem, které jsou v objektu v pronájmu
 • provádění ostrahy areálu a jeho oplocení pochůzkovou činností
 • zajištění bezpečnosti osob
 • protipožární preventivní činnost
 • evidence a uvádění návštěv (recepce)
 • první pomoc (zdravotní)
 • zabezpečení klíčového režimu
 • ochrana informací
 • vypracování pracovního řádu zaměstnanců zákazníka a různých režimových opatření

 

Dále nabízíme:

 • Dočasné zastoupení Vašich vrátných v pracovní neschopnosti, na dovolené nebo při personálních potížích
 • Krátkodobá ostraha při nesnázích
 • Pořadatelské služby
 • Recepční služby
 • Kontroly zaměstnanců v prvních 21-ti dnech pracovní neschopnosti
 • a další činnosti dle požadavků zákazníka

 

Výhody obchodní spolupráce se společností  SOMAX SECURITY, s.r.o.:

 • – snížení personální agendy
 • – odstranění nákladů na proškolování, vedení a výstroj vrátných
 • – úbytek starostí při nahrazování vrátných v pracovní neschopnosti a na dovolených
 • – profesionalizace činností ostrahy majetku a doprovodných činností
 • – předání odpovědnosti za ostrahu Vašeho majetku profesionální firmě

 

Elektronický obchůzkový systém:

Pro správnou činnost a zpětnou kontrolu výkonu strážní služby slouží elektronický obchůzkový systém. Systém přesně eviduje čas a pořadí v jakém strážný provádí obchůzky. Zákazník má možnost vyžádat si počítačové výpisy z obchůzkového systému, aby se sám přesvědčil o kvalitě výkonu služby strážného.

Zavedení a instalaci obchůzkového systému na každém námi střeženém objektu provádí naše firma na vlastní náklady.

 

Převozy finančních hotovostí a cenin:

V nabídce naší firmy je i přeprava finančních hotovostí a cenin. Provádí ji:

a) pracovník Vaší firmy za doprovodu strážného firmy SOMAX SECURITY, s.r.o. ozbrojeného kulovou zbraní. Možno použít bezpečnostní kufřík naší společnosti.

b) dva a více strážnch firmy SOMAX SECURITY, s.r.o., ozbrojeni kulovou zbraní, vybaveni bezpečnostním kufříkem.

Přepravy peněz musí vždy probíhat podle smluvních pojistných podmínek.