Orientační ceník pro rok 2020

Cenové relace:

Ceny za poskytování nabízených služeb se odvíjí od přímých nákladů na hodinu výkonu služby, doby poskytování bezpečnostních služeb, nepřímých nákladů a dohodě se zákazníkem.

Hlediska pro určení cen služeb:

Konkrétní ceny za bezpečnostní služby jsou stanoveny dohodou po bezpečnostní analýze objektu, ohodnocení rizik, rozsahu požadovaných služeb (stupněm rizika narušení, výše hlídané hodnoty atd.), dále požadovaným vybavením členů ostrahy pro daný objekt (radiostanice, služební pes, zbraň, neprůstřelná vesta apod.) a požadavků zákazníků na kvalifikaci pracovníka (jazykové znalosti ostrahy a pod.).

V naší bezpečnostní službě jsou respektovány všechny právní normy, včetně personální a mzdové agendy. To bohužel neplatí u všech firem, působících v oblasti komerční bezpečnosti. Toto respektování sebou přináší neustálé zvyšování osobních nákladů na zaměstnance. Stačí jen propočítat dopad nového zákoníku práce a souvisejících předpisů, neustálého růstu mzdových tarifů, atd.

Zaměstnanci naší bezpečnostní služby jsou proškoleni při vstupu do zaměstnání. Další školení následují po každém roce a průběžně podle změn a potřeb zákazníka. Proto jsou schopni plnit na ně kladené požadavky na kvalitu, a to i v návaznosti na změny v Živnostenském zákoně o splňování kvalifikací.

Udržení pozice dobrého obchodního partnera a zároveň i dobrého zaměstnavatele je v současné době náročné. Patříme mezi bezpečnostní služby, které si váží svých klientů, ale také svých zaměstnanců. Proto je naše mzdová politika průhledná a cenová politika vůči zákazníkům je tak přímo úměrná mzdovým potřebám našich pracovníků. Ty tvoří asi 90 % tržeb. Za kvalitní služby pro zákazníka požadujeme tedy i odpovídající cenu.